Symbolförklaringar

Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av symboler. När symbol finns, uppfylls minst det som  beskrivs i symbolförklaringen nedan.

OBS Att komletterande uppgifter som rampers lutning, dörröppningars bredder, golvytor, hörslingors placering, toaletters utformning och liknande information finns att, läsa  i "Bra att veta - rutan". Denna finner du på de enskilda objektens sida.

En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen.
Rullstolsburna kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.
Lokalen har handikapptoalett.
Handikapparkering finns.
Lokalen har hiss för funktionshindrade.
Information för synskadade finns under varje objekt "Bra att veta"
Lokalen har eller kan förses med hörslinga.
Kundtoalett finns. Delvis handikappanpassad  toalett finns.
Parkeringsplats finns i närheten av entrén.
Personhiss finns.
En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen.

En rullstolsburen kan själv ta sig in i lokalen.


Hiss finns om lokalen har flera plan
Ramp finns vid trappor och nivåskillnader
Dörröppningsfunktion finns.
Låg tröskel kan förekomma
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"
Rullstolsburna kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.

Rullstolsburna kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen. 


Ett trappsteg eller annan nivåskillnad kan förekomma.
Dörröppnare saknas.
Ramper kan vara lite branta eller långa.
Högre trösklar kan finnas.
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"
Lokalen har handikapptoalett.

Lokalen har handikapptoalett.


Toaletten har en större golvyta.
Toaletten har en bred dörröppning.
Dörren saknar stängare.
Toalettstolen är extra hög.
Stödhandtag finns.
Larm finns.
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"
Handikapparkering finns.

Handikapparkering finns.


Se detaljerad information under varje objekt, "Bra att veta"
Lokalen har hiss för funktionshindrade.

Lokalen har hiss för funktionshindrade.


Hissen har en större golvyta.
Dörröppningsfunktion finns.
Mer information under varje objekt, "Bra att veta"
Information för synskadade finns under varje objekt "Bra att veta"

Information för synskadade finns under varje objekt "Bra att veta"

Lokalen har eller kan förses med hörslinga.

Lokalen har eller kan förses med hörslinga.  


Se detaljerad information var i byggnaden teleslinga finns, under varje objekt. "Bra att veta"
Kundtoalett finns. Delvis handikappanpassad  toalett finns.

Kundtoalett finns.


Delvis handikappanpassad toalett finns.
Se detaljerad information under varje objekt, "Bra att veta"
Parkeringsplats finns i närheten av entrén.

Parkeringsplats finns i närheten av entrén. 

Personhiss finns.

Personhiss finns.

Torsby kommun, ansvarig för Tillgänglighetsguiden är Gunilla Montán Halvardsson, 0560-161 62