Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp, text torsby.se
Logotyp, vapensköld
  • Torsby in het Nederlands

Bijdragen en toelagen

De gemeente Torsby kan op verschillende manieren financieel bijdragen aan projecten, events en activiteiten van verenigingen en individuele inwoners van de gemeente.

Bijdragen voor sport en vrije tijd

Het comité voor sport en vrije tijd verstrekt bijdragen aan sportclubs of vrijetijdsverenigingen.

  • Activiteitsbijdragen voor groepen met ten minste 5 deelnemers tussen de 7-25 jaar.
  • Bijdragen voor faciliteiten en verenigingsgebouwen die jeugdactiviteiten organiseren.
  • Bijdragen voor training en ontwikkeling van jeugdleiders.
  • Startbijdragen voor nieuwe clubs en verenigingen met ten minste 15 leden, een verkozen bestuur en statuten.
  • Bijdragen voor verenigingen met een permanent lokaal in de gemeente Torsby die activiteiten organiseren voor lokale bewoners.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeentelijke dienst voor sport en vrije tijd (Fritidsavdelningen) via +46-(0)560-166 90 of 166 93.

Cultuurbijdragen

Het comité voor cultuur verleent financiële bijdragen aan culturele verenigingen voor bijzondere projecten en events in de gemeente. Alleen verenigingen kunnen een dergelijke bijdrage aanvragen, via indiening van een projectvoorstel met budget. Naderhand moet de vereniging een rapport overhandigen met onder andere een evaluatie van de activiteit(en), het aantal bezoekers en een financiële verantwoording. Het comité heeft deze informatie nodig om de uitgekeerde toelagen zelf te kunnen evalueren.

Het comité beslist ook jaarlijks over de toekenning van een studiebeurs van 12.000 SEK aan een persoon die connecties heeft met Torsby en die een bijzondere bijdrage heeft geleverd op het vlak van cultuur. Deze prijs wordt meestal bij de vergadering van de Gemeenteraad in december uitgedeeld.

De voorzitter en de administrateur van het comité van cultuur hebben tevens zitting in het bestuur van het Christine Rebane Jeugdfonds. Dit fonds keert jaarlijks een stipendium uit aan jonge personen (tot 30 jaar) met connecties met Torsby die op het terrein van cultuur actief zijn.

Aanvragen voor bijdragen en toelagen moeten elk jaar op 15 oktober ten laatste ingediend worden bij de gemeentelijke dienst voor cultuur. Neem contact op via tel. +46-(0)560-161 04 voor meer informatie.

Jeugdfonds

Het gemeentebestuur reserveert jaarlijks een bedrag van 75.000 SEK voor jongerenprojecten. De Jeugdraad beslist over de toekenning van bijdragen uit dit fonds.

Particuliere fondsen

De gemeente Torsby heeft ook een aantal particuliere fondsen in beheer, zowel grotere als kleinere en met verschillende doelen. Aanvragen voor toelagen uit deze fondsen kunnen jaarlijks in het voorjaar gedaan worden. Meer informatie hierover wordt doorgaans via advertenties verspreid.

Hier is een lijst van alle beschikbare fondsen in de gemeente Torsby (in het Zweeds).

Annette Lauritzen Karlsson
0560-160 04


Sidan uppdaterades den 11 oktober 2016 av Justine Smithuis

Gå direkt till »

Kommunal service

Företagare

Se och göra

Om oss