Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp, text torsby.se
Logotyp, vapensköld
  • Torsby in het Nederlands

De gemeentelijke financiën

Hier volgt een uitleg over de gemeentelijke financiën: de jaarlijkse berekende inkomsten en uitgaven en de gemeentelijke belastingen.

Inkomsten 2016

Zweedse gemeenten zijn verantwoordelijk voor een groter deel van de openbare financiën en diensten dan gemeenten in veel andere landen, en zij hebben dan ook het recht om belastingen te heffen om hun werkzaamheden te financieren.

De grootste inkomstenbron voor de gemeente Torsby vormen de gemeentelijke heffingen. Hoe hoog deze inkomsten zijn, varieert per jaar en is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het aantal gewerkte uren. In 2016 worden de inkomsten uit belastingen begroot op 510 miljoen Zweedse kronen, waarvan 24 miljoen afkomstig uit onroerendgoedbelasting.

Bovenop deze belastinginkomsten ontvangt Torsby nivelleringsbijdragen van de Zweedse staat. Deze bijdragen bestaan uit een algemene bijdrage en aanvullende bijdragen. De algemene nivelleringsbijdrage wordt per persoon berekend en is daarmee direct afhankelijk van het aantal inwoners in de gemeente. Deze bijdrage is bedoeld om de gemeente te compenseren voor het feit dat de inkomsten uit gemeentelijke belastingen hier lager zijn dan in gemeenten met meer inwoners. Een derde van de nivelleringsbijdrage is bedoeld om de gemeente te compenseren voor de structurele meerkosten die onze gemeente heeft ten opzichte van de rest van het land. Een andere staatsbijdrage biedt compensatie voor de zogenaamde maxtax-hervormingen in de kinder- en ouderenzorg.

Overige inkomsten voor de gemeente zijn onder andere eigen bijdragen voor kinderzorg, thuiszorg en andere gemeentelijke diensten, en huurpenningen.

Gemeentelijke belastingen 2016

Gemeentelijke belasting........................................22,50%
Provinciale belasting.............................................11,20%
Eventuele kerkelijke bijdrage*................................0,99-1,24%
Begrafenisbijdrage**.............................................0,48-0,76%

*Leden van de Zweedse Kerk betalen een kerkelijke bijdrage. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de parochie waarin men woont.
**Alle belastingplichtigen betalen een begrafenisbijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de parochie waarin men woont.

Uitgaven 2016

De werkzaamheden van de gemeente op het gebied van onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg beslaan jaarlijks een groot deel van de gemeentelijke uitgaven. Daarbij komen kosten voor het onderhoud van wegen, gemeentelijke parken en tuinen, water- en rioolvoorzieningen, reddingsdiensten, milieu- en bouwwerkzaamheden etcetera.

De gemeente kiest er daarnaast voor om te investeren in cultuur en vrijetijdsactiviteiten, met het doel bij te dragen aan een prettig leefmilieu voor de inwoners.

Bij elkaar genomen is er voor 2016 een overschot van ca. 14 miljoen Zweedse kronen op de begroting berekend.

Angela Birnstein
0560-160 28


Sidan uppdaterades den 21 december 2016 av Justine Smithuis

Gå direkt till »

Kommunal service

Företagare

Se och göra

Om oss