Camping 45

Besöksadress:
Överbyn 53
Ort:
Torsby
Telefon:
0560- 311 69
Övrigt:
På campingen finns två stugor med handikappanpassningar. Ramp finns vid samlingslokaler. Receptionsbyggnaden har trappa , 3 steg. Trappan har räcken på båda sidor, 58 cm högt.Servicebyggnaden är inte handikappanpassad. Campingområdet är plant och har en hårdgjord yta.
Rullstolsburna kan behöva hjälp för att komma in i eller förflytta sig i lokalen.

Bra att veta

Ramp: För mer info kontakta campingen.
Torsby kommun, ansvarig för Tillgänglighetsguiden är Gunilla Montán Halvardsson, 0560-161 62