Flag icon GB - Your guide to Torsby Municipality
Flag icon DE - Torsby auf Deutsch
Flag icon NL - Torsby in het Nederlands
Logotyp, torsby.se
Logotyp, Vapensköld

System som finns integrerade i webbplatsen

Troman publik

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

Troman

David Landerin, 0708-241413, david@troman.se

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

Annelie Lindberg

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-modul

Länk till källsystemet

torsby.tromanpublik.se

Hänvisning till manual/lathund


Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Skattekollen

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

Skattekollen

Filip Hadenius, 08-559 19 986, filip@skattekollen.se

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

Angela Birnstein

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-modul

Länk till källsystemet


Hänvisning till manual/lathund

Instruktioner för skattekollen i en html-modulPDF (pdf, 59.8 kB)

Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Offentliga jobb

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

Visma Enterprise AB

Cecilia Wall Lööv, cecilia.loov@visma.com

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

Annette Lauritzen Karlsson, Helena Westh

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-modul

Länk till källsystemet

torsby.se:

https://recruit.visma.com/External/OJCustomer3/AssignmentList.aspx?customerquery=ypx7adEVitsDPgwrgUq3hWz1uK8w_ahhQB77k6sPKno1

intranät:

https://recruit.visma.com/External/OJCustomer3/AssignmentList.aspx?customerquery=e3OoodYAvtVi3KgrQhGi178Vmey52_QfYfLVbXkTdl41

Hänvisning till manual/lathund


Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Infracontrol - felanmälan

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

Infracontrol

 

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

Jan Esping, Mats Ågren, Eva-Lena Kvarnlöf

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-modul

Länk till källsystemet

https://online.infracontrol.com/Public/Issue/Create?system=Torsby+kommun&alias=Default

Hänvisning till manual/lathund


Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Väder

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

klart.se

 

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

Paul Iman

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-modul

Länk till källsystemet


Hänvisning till manual/lathund

Instruktioner för html-moduler och sidorPDF (pdf, 162.9 kB)

Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

GIS-karta

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

?

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

GIS ansvarig på kommunen

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-modul

Länk till källsystemet

http://81.216.43.113/torsbywebb/

http://81.216.43.109/eposTorsby/ (gammal länk)

Hänvisning till manual/lathund


Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Google maps

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter

Google maps

 

Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare

Annelie Lindberg

Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)

html-moduler med iframekod

Länk till källsystemet

Egna sidor uppbygda under Systemsidor (idag 29 separata sidor med moduler)

ex på länk: <iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zsusRCOkZAAg.kWaVOjAv3Vmk" width="470" height="400"></iframe>

Hänvisning till manual/lathund


Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Original tabell för nytt innehåll

Frågor

Svar

Leverantör av källsystemet med kontaktuppgifter


Leverantör av integrationsjobbet med kontatkuppgifter (om annan än ovan)


Internet ansvarig/beställare


Integrationsmetod (portlet/proxy/iframe/RSS etc)


Länk till källsystemet


Hänvisning till manual/lathund


Övriga tips/trix/felsökningshjälp


 

Annette Lauritzen
0560-160 04


Sidan uppdaterades den 16 juni 2016 av Annelie Lindberg

Gå direkt till »

Kommunal service

Företagare

Se och göra

Om oss

Du är inloggad som: Anonym (Logga ut)